Holmegaard Gods

En moderne virksomhed med traditioner

Moderne virksomhed med traditioner

Holmegaard Gods har på den ene side dybe rødder i den danske historie og kultur og på den anden side et godt fodfæste som en moderne drevet virksomhed.

Holmegaard Gods driver traditionel godsdrift med landbrug, skovbrug, jagt, udlejning af boliger samt møde- og konferencefaciliteter.

Godsets ejendomme

Til Holmegaard Gods hører også de to ejendomme Juellinge og Tryggevælde. Alle tre ejendomme ejes og drives af Christian Danneskiold Lassen.

På godserne er der tilknyttet ca. 10 medarbejdere på hhv. hel- og deltid. De fleste af medarbejderne arbejder fast med landbrug og skovbrug samt vedligeholdelse af de historiske bygninger m.v., mens de resterende er beskæftiget med administration.

Vi tilbyder

Konferencer og møder

Lejeboliger og udlejning

Lej jagt og fiskeri

Køb brænde

Bryllup og fest

Landbrug og maskiner