Holmegaard Gods

Historien om Holmegaard Gods

Holmegaard er en gammel hovedgård, der er beliggende ca. 8 km. nordøst for Næstved.

  Navnet Holmegaard

  Navnet nævnes første gang i 1305 og som gård i 1387. Stedet blev etableret i 1305 på en lerholm i et lavt liggende utilgængeligt sø- og moseområde af johannitermunke, der kom til egnen for at lære de lokale bønner at lave teglsten.

  Omkring 300 år senere samlede Claus Daa gården og rejste i 1635 den nuværende hovedbygning, på fundamenterne af nogle endnu ældre bygninger.

  Bevaringsværdige hovedbygninger

  Den nuværende hovedbygning repræsenterer en af Danmarks og formentlig Skandinaviens mest bevaringsværdige hovedbygninger bl.a. på grund af sin velbevarede, store og unikke bindingsværkskonstruktion.

  Den er trefløjet og med to-etages hovedfløj samt oprindeligt med et tårn – og opført på et voldsted med kampestenssokkel omkranset af en dyb og vandfyldt voldgrav.

  Kongen tilskødede til Otto Krabbe

  Kongen tilskødede i 1670 gården til Otto Krabbe og senere blev den i 1801 solgt til excellence lensgreve Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe på Gisselfeld, der ønskede at udnytte mosens tørv som råstofressource.

  Det var hans kone, grevinde Henriette Danneskiold-Samsøe, der i 1825 grundlagde det senere så kendte Holmegaard Glasværk.

  Godsets ejendomme

  Juellinge

  Juellinges historie begynder med Valbygaard, der lå som hovedgård i den middelalderlige landsby, som den bar navn efter.

  Ejendommen er kendt tilbage fra 1387 og blev i 1672 ophøjet til baroni ved navn Juellinge. Hovedbygningen fra 1675 er et enlænget barokhus, opført i granitkvadre. I dag hører den under Holmegaard Gods og er på 354 hektar.

  Tryggevælde

  Tryggevælde er en gammel kongsgård beliggende på et voldsted i tilknytning til Tryggevælde Å. Den gamle kongsgård fra år 1261 er nu nedrevet, og en ny hovedbygning er blevet etableret i 1849 delvist på fundamenterne af den gamle kongsgård med udsigt over Tryggevælde Å.

  Avlsgården og hovedbygningen var indtil 1999 meget forfaldne, hvorfor hovedbygningen og de bygninger, der kunne reddes, blev istandsat. Såvel hovedbygning som driftsbygninger udlejes, samlet eller hver for sig.